Sóc en Jaume Portella, vaig néixer a Menorca i tenc vint-i-dos anys. Me defineixen com a: simpàtic, carismàtic, amable, esvalotat1, natural i empàtic; però jo crec que hi falta: caparrut2, feiner i vergonyós.

Actualment estic estudiant el quart curs de disseny gràfic a Bau (on per cert vaig aconseguir el títol de B2.2 d'anglès) i estic esperant es pròxim curs per a començar es TFG. Paral·lelament he fet ses meues pràctiques curriculars a Run Design (2020), he fet feina amb es meus amics per a crear sa gràfica d'un festival i he aprofitat sa quarantena per a desenvolupar sa botiga3 online des negoci artesanal familiar.

Pel que fa a programari sempre intent4 aprendre'n de nous i millorar ses meues habilitats en es que ja conec. Tenc un alt coneixement de Photoshop, Illustrator i InDesign, seguesc5 experimentant amb After Effects i Processing i aprenent llenguatge HTMLS/CSS i Wordpress.

M'agrada fusionar aquests coneixements prèviament esmentats amb es meu interès per sa matèria tangible i analògica, manyuclar6, sa natura, sa bellesa amagada de ses coses i sa sostenibilitat. Sa fusió de formes, sa superposició, l'Art Povera, s'artesania, sa geometria; són recursos que no podria deixar de banda a l'hora de descriure es meu imaginari personal.

Finalment totes aquestes coses7 presentades ajuden a definir ses bases des meu disseny, el qual roda8 entra sa recerca de conceptes, es jocs tipogràfics, sa dedicació en es acabats de ses peces, ses retícules i es contrast de colors.

0 Artícle salat: la/sa, el/es, les/ses, els/es
1 Esvalotat: Esbojarrat.
2 Caparrut: Tossut fins a trobar la solucció.
3 Botiga: Tenda.
4 Intent: Intento
5 Seguesc: Segueixo
6 Manyuclar:
7 Coses: Idees, referents, conceptes, programes...
Que roda: Que gira.
+ Tenc = Tinc