Dissenyador gràfic i creatiu establert entre Barcelona i Menorca.

/Editorial /Content Creator /Recerca


Cobarxo

Publicació sobre projectes alternatius, sostenibles i comunitaris entorn a l'habitatge, on la recerca de projectes locals i la visita a alguns d'ells va jugar un paper important: per exemple, la visita guiada a La Borda em va permetre fer una petita entrevista i algunes fotografies.
Un cop la informació està recopilada, s’escriuen els textos, es maqueten i es fa un tiratge de 5 diaris.


Habitatges en ordre d'aparició: Walden 7, Walden XXI, Princesa 49, La Borda, Sant Ferran, Henri Quillé, À-Tic.
1 Cobarxo:
– Coberta, porxo, porxada.
– Casa senzilla amb materials propers.
– Fet d'estar resguardat, aixopluc. 


/29x38cm    /Printed at Newspaper Club
/Identitat /Recerca


EL ROSER

Identitat gràfica ficticia per la Sala Municipal d’Exposicións de Ciutadella de Menorca,
localitzada a una antiga isglesia barroca del segle XVII. La qual destaca per la seva proporcionalitat, les bovedes i els arcs, i d’aquí parteix l’estética gràfica de l’identitat.


 /Editorial /Recerca


Scanner, Waste, Art povera

Projecte creat a partir de les restes trobades a les caixes de reciclatge distribuïdes al voltant de la universitat i un escàner. El procés de recopilació de material dura una setmana i es realitza a les aules de disseny gràfic i al taller de serigrafia. L'enunciat inicial plantejava crear un projecte col·laboratiu i aquesta en va ser la meva execució.

Per altra banda l'Art Povera és un dels referents del projecte, per tant l'introdueixo a l’editorial mitjançant l’article de 1967 de Germano Celant (el principal crític del moviment) i les fotografies de Paolo Musat, qui va treballar amb els artistes creant unes grans fotografies.

/19x25cm    /Cyclus recycled paper


+more

/HTML & CSS /Processing


Ombra Fest

Pàgina web fictícia pel festival Ombra, creat a partir de combinar codi HTML i CSS amb Processing, un llenguatge de programació per fer gràfica interactiva i multimèdia. El resultat d'utilitzar aquest llenguatge va ser el desenvolupament d'una web totalment interactiva per l'usuari que em va permetre experimentar amb tot el que vaig aprendre durant les classes.


http://jportella.espaibau.net/index.html