/HTML & CSS /Processing


Ombra Fest

Pàgina web fictícia pel festival Ombra, creat a partir de combinar codi HTML i CSS amb Processing, un llenguatge de programació per fer gràfica interactiva i multimèdia. El resultat d'utilitzar aquest llenguatge va ser el desenvolupament d'una web totalment interactiva per l'usuari que em va permetre experimentar amb tot el que vaig aprendre durant les classes.


http://jportella.espaibau.net/index.html