/Editorial /Content Creator /Recerca


Cobarxo

Publicació sobre projectes alternatius, sostenibles i comunitaris entorn a l'habitatge, on la recerca de projectes locals i la visita a alguns d'ells va jugar un paper important: per exemple, la visita guiada a La Borda em va permetre fer una petita entrevista i algunes fotografies.
Un cop la informació està recopilada, s’escriuen els textos, es maqueten i es fa un tiratge de 5 diaris.


Habitatges en ordre d'aparició: Walden 7, Walden XXI, Princesa 49, La Borda, Sant Ferran, Henri Quillé, À-Tic.
1 Cobarxo:
– Coberta, porxo, porxada.
– Casa senzilla amb materials propers.
– Fet d'estar resguardat, aixopluc. 


/29x38cm    /Printed at Newspaper Club